WE ASSURE

Wie zijn wij

Voor ondernemers door ondernemers

We Assure

WeAssure is een jonge verzekeringsonderneming die zich richt op ondernemende mensen, werkzaam voor bedrijven, organisaties en instellingen.

Een trend die je de laatste jaren waarneemt binnen het intermediaire en volmachtbedrijf is schaalvergroting. Verzekeraars nemen steeds meer afscheid van primaire taken en laten de uitvoering over aan volmachtkantoren en providers. Het streven naar kostenbesparing en efficiencyverbetering speelt vanzelfsprekend een rol. Om dit te realiseren worden ook door het intermediair meer en meer online diensten aangeboden. Het aantal kantoren neemt af, mede door de strenge vergunning- en vakbekwaamheidseisen, en de grote kantoren worden steeds groter.

Schaalvergroting leidt lang niet altijd tot verbetering van de dienstverlening aan de eindklant. Het tegendeel is waar. Keuzemenu’s, wachttijden, het niet teruggebeld worden, ondeskundigheid, falende administratieve processen etc. zijn eerder regel dan uitzondering. 

WeAssure wil vanuit een platte, simpele organisatie prijsbewuste klanten adviseren op het gebied van verzekeringen. WeAssure streeft naar een goed persoonlijk contact, korte lijnen en een simpele maar efficiente backoffice.

Samen met de klant inventariseren en analyseren we risico’s. Verzekeren kan een mogelijkheid zijn om risico’s te beheersen en in nauw overleg met onze klanten zoeken we naar de beste verzekeringsoplossing. Voor de grotere risico’s kunnen wij desgewenst mogelijkheden op de internationale verzekeringsmarkt bieden. Wij zijn onafhankelijk en op geen enkele manier financieel gebonden aan een verzekeraar.

WeAssure, van ondernemers voor ondernemers